Fastmonterte transmittere

Et fast gassdeteksjonssystem som kontinuerlig overvåker arbeidsområder hvor det kan være fare for gassfarer sikrer arbeiderne mot unødvendige ulykker. GfG utvikler kompakte og robuste detektorer av meget høy kvalitet og tilbyr sensorer for over 500 ulike gasser og damper.

Et fastmontert gassdeteksjonssystem består av transmittere og sentralenheter (kontrollere). Sentralenhetene finnes i enkle énkanals utgaver for 1-til-1 tilkobling til transmitterne, i større utgaver med opp til 8 kanaler samt i rackmonterte utgaver som kan håndtere et vilkårlig antall transmittere.