FA410

FA 410 fra -80 til 20°Ctd er en idell duggpunktstransmitter for adsorpsjonstørkere. Transmitteren blir typisk benyttet i komprimert lufttørkere og granulerte tørkere med svært lave duggpunkt ned mot -80°C.

Nøkkelegenskaper