EC92DIS Portabel egensikker oksygenanalysator

En egensiker portabel oksygenanalysatoren EC92DIS for måling av oksygennivået i farlige områder-

EC92DIS er en portabel okosygenanalysator godkjent for bruk i farlige områder, ATEX EEx ia IIC T4 – sone 0. Måleområdet spenner fra 1 ppm til volumprosent. Instrumentet kan benyttes for måling på de fleste industrigasser.

Brenselscellen er vedlikeholdsfri og instrumentet kan enkelt kalibreres, enten ved å bruke ambient luft eller standard kalibreringsgasser.

Nøkkelegenskaper

Anveldelsesområder

Offshore – kjemiske anlegg – petrokjemisk – kontroll av gassrenhet – pharmasøytiske anlegg – sentrifuger – hydrogenproduksjon – oljeraffineri – inertatmosfærer og gassanalyse i farlige områder