Duggpunktskalkulator

Disse kalkulatorene kan benyttes til å estimere 1) duggpunktstemperaturen ved en gitt temperatur og relativt fuktighetsinnhold og 2) relativ fuktighet ved målt temperatur og duggpunkt.

Målt temperatur [T] °C
Målt luftfuktighet [RH] %
Duggpunkt [Tdp] NaN °C
Målt temperatur [T] °C
Målt duggpunkt [Tdp] °C
Relativ fuktighet [RH] NaN %

Forklaring

Disse kalkulatorene baserer seg på Arden Bucks ligning for vanndampstrykk. Se dette dokumentet for flere opplysninger om beregningsmetodene som er benyttet.