DP500 Portabel duggpunktsmåler for instrumentluft og andre gasser

Duggpunktmåler DP 500 med datalogger er det ideelle bærbare serviceinstrument for duggpunktsmåling for alle typer tørker ned til -80 °Cdp. Det 3,5″ grafiske displayet med berøringsskjerm gjør bruken av instrumentet svært enkel. Grafisk visning i farger av trendkurver er unikt for denne typen instrumenter. Det er ideelt for måling av duggpunktet og for grafisk fremstilling av variasjon i duggpunktet for tørkere eller andre prosesser. Kurven viser tydelig vekslingene til en tørke for evaluering over en lengre tidsperiode.

Opptil 100 millioner måleverdier kan lagres med dato og målepunktets navn. De målte data kan overføres til datamaskinen via USB-pinne. Dataene kan evalueres praktisk og greit ved hjelp av programvaren CS Soft Basic. Måledata og servicerapporter kan utstedes enkelt og raskt.

Anvendelsesområder

Nøkkelegenskaper

Nøkkelegenskaper for DP500 portabel duggpunktsmåler:

Unik kameraknapp

Ved å trykke den dedikerte kameraknappen på instrumentet lagres det som vises på skjermen som en bildefil. Bildet kan deretter skrives ut fra en datamaskin, sendes på e-post eller inkluderes i servicerapporter. Ideelt for dokumentasjon av målte verdier.

Tidligere ble ofte små termiske skrivere benyttet til å skrive ut måleresultater. Slike utskrifter har begrenset holdbarhet og kan ikke brukes direkte i rapporter. Dermed endte man ofte opp med å lime utskriftene inn i rapporter.

Inkludert i esken

Tilvalg