Yaga logo
Forside Om oss Publikasjoner Service Utleie Referanser Lenker Verktøy Kontakt oss
PRODUKTER OG TJENESTER
Arbeidsmiljø Cavity ring-down spektroskopi Duggpunkt Flow luft - gass - damp - væske FTIR Gassdeteksjon Lekkasjedeteksjon SF6-målinger GC Kalibrering og gassblanding Klimagass / GHG Kvikksølv MAP – Mat & Pakk Miljørapportering NOx-måling Oksygen Portable instrumenter Sampling og gassbehandling Service Støv Teflon Utleie Utslipp til luft Varmeslanger

Fastmonterte transmittere

Et fast gassdeteksjonssystem som kontinuerlig overvåker arbeidsområder hvor det kan være fare for gassfarer sikrer arbeiderne mot unødvendige ulykker. GfG utvikler kompakte og robuste detektorer av meget høy kvalitet og tilbyr sensorer for over 500 ulike gasser og damper.

Et fastmontert gassdeteksjonssystem består av transmittere og sentralenheter (kontrollere). Sentralenhetene finnes i enkle énkanals utgaver for 1-til-1 tilkobling til transmitterne, i større utgaver med opp til 8 kanaler samt i rackmonterte utgaver som kan håndtere et vilkårlig antall transmittere.

Transmittere

EC28 Les mer Giftige gasser, oksygen og hydrogen (elektrokjemisk)
EC24 Les mer Giftige gasser, oksygen og hydrogen (elektrokjemisk)
CC28 Les mer Brennbare og eksplosive gasser (katalytisk)
VariTec Les mer Giftige gasser
IR24 Les mer CO2 og metan
ZD21 Les mer Oksygen (Zirkonium)
CS21 Les mer Kjølemedia, giftige og brennbare gasser
CI21 Les mer Ammoniakk for kjøl og frys

Integrerte systemer (transmitter og kontroller i ett)

GMA36 PRO Les mer Giftige gasser, oksygen og hydrogen
GMA313 Les mer CO2-overvåkning

Valg av transmitter

Vi har utarbeidet en oversikt over de mest vanlige gassene og forslag til transmitter i hvert tilfelle. Ta kontakt for andre gasser og muligheter.

Gass Transmitter
Aceton Acetone C3H6O CC28 CS21
Acetylen Acetylene C2H2 CC28
Ammoniakk Ammonia NH3 CC28 CS21 EC28 EC24 CI21 GMA36 Pro
Bensin Benzene C9H20 CC28 CS21
Etan Ethane C2H6 CC28
Etanol Ethanol C2H6OH CC28 CS21
Etylen Ethylene C2H4 CC28 CS21
Etylenoksid Ethylene oxide C2H4O EC28 EC24 GMA36 Pro
Fosfin Phosphine PH3 EC28 EC24
Hydrogen Hydrogen H2 CC28 EC28 EC24 GMA36 Pro
Hydrogen cyanid Hydrogen cyanide HCN EC28 EC24 GMA36 Pro
Hydrogenklorid Hydrogen chloride HCl EC28 EC24 GMA36 Pro
Hydrogensulfid Hydrogen sulphide H2S EC28 EC24 GMA36 Pro
Karbondioksid Carbon dioxide CO2 IR24
Karbonmonoksid Carbon monoxide CO CC28 CS21 EC28 EC24 GMA36 Pro
Klorin Chlorine Cl2 EC28 EC24 GMA36 Pro
Metan Methane CH4 CC28 CS21 IR24
Metanol Methanol CH4OH CC28 CS21
Nidrogendioksid Nitrogen dioxide NO2 EC28 EC24 GMA36 Pro
Nitrogenmonoksid Nitrogen monoxide NO EC28 EC24 GMA36 Pro
Oksygen Oxygen O2 EC28 EC24 ZD21 GMA36 Pro
Ozon Ozone O3 EC28 EC24 GMA36 Pro
Propan Propane C3H8 CC28 CS21
Svoveldioksid Sulphur dioxide SO2 EC28 EC24 GMA36 Pro

Last ned oversikt PDF symbol

Kontakt oss
Anolitveien 16
N-1400 Ski, Norway
Telefonsymbol(+47) 64 87 75 50
Sertifikater
Økonomi
Dun&Bradstreet logo
Last ned sammendrag PDF symbol
Full rapport er tilgjengelig ved forespørsel.
Informasjon

17.08.2018

CS lanserer FA 515 Ex duggpunktstransmitter for måling av restfuktighet i eksplosjonsfarlige områder.
> Les mer

01.08.2018

Anvendelsesområder for PCME LEAK LOCATE 662.
> Les mer

22.05.2018

Kurz oppsummerer nyhetsåret 2017 med nye og forbedrede funksjoner og lanserer Model 255 Flow Computer
> Les mer

01.05.2018

PCME lanserer LEAK LOCATE 662 for deteksjon av filtersvikt i filterhus med flere filterkammere.
> Les mer

01.05.2018

CS lanserer LD 500 og LD 510, lekkasjedetektorer med kamera og evne til å oppdage selv små gasslekkasjer på lang avstand.
> Les mer

12.06.2017

PCME lanserer DUST ALARM 40, en ny filterovervåknignsløsning med et lettbetjent fullfarge brukergrensesnitt og mange smarte funksjoner.
> Les mer

01.03.2016

Bruk av Gasmet FTIR i klimagassforskning i felt.
> Les mer

20.05.2014

Vi lanserer Gasmet CMM for kontinuerlig måling av kvikksølv.
> Les mer

03.11.2013

Vi lanserer Kurz 454FTB-WGF masseflowmåler for biogass og andre våte gasser.
> Les mer

25.02.2013

Vi lanserer NovaPRO gasskromatograf for prosess.
> Les mer

Fant du ikke det du leter etter, eller ønsker du mer informasjon?

Dersom du ønsker det, kan vi ta kontakt med deg.

Jeg ønsker:
Sender henvendelsen...
Takk for din tilbakemelding.
Henvendelsen er mottatt. Vi vil ta kontakt så raskt som mulig.
Kunne ikke sende henvendelsen. Prøv igjen.