PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Cavity Ring-Down Spektroskopi

Deteksjon med lysets hastighet

Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) er basert på absorpsjonsspektroskopi. CRDS fungerer ved tilpasning av lysstråler til det unike molekylære fingeravtrykket til prøveartene. Ved å måle tiden det tar før tilført lys forsvinner (“ring-down”), fås et nøyaktig molekylærtall i løpet av millisekunder. Tiden for lysnedbrytning gir i hovedsak en eksakt, ikke-invasivt og rask metode for å detektere og kvantifisere forurensninger i luften, i gasser og til og i åndeluft.

Professor Kevin Lehmann, Ph.D., fra Princeton University muliggjorde kommersialiseringen av denne teknikken ved et gjennombrudd i sin forskning. Han beviste at kompakte, relativt billige og allment tilgjengelige Continuous Wave (CW) lasere kan erstatte kostbare og besværlige pulserende lasere som tidligere ble brukt i CRDS-basert forskning. Han sørget for at den nødvendige lysenergien ble tilgjengelig for kommersiell bruk på en rimelig og praktisk måte.

Slik fungerer CRDS

Et meget godt og langt rimeligere alternativ for selektiv analyse er måling med et FTIR-spektrometer. Måling med FTIR gir pålitelige måleresultater på kort tid.

Slik fungerer CRDS

Hovedkomponentene i en CRDS er :

Diode Laser: Sender lysenergi
Isolator: Hindrer at reflektert lysenergi påvirker laser
Modulator: Blender/stenger for lyskilde
Absorption Cell: Målecelle med høyreflekterende speil
Photodiode: Detektor som måler lysenergien som slipper ut av målecellen
Trigger: Virker i samspill med detektoren og gir signal til AOM om å aktivere ring-down syklusen

CRDS prinsippet

Første måling

Andre måling

Beregning av konsentrasjon

Bruksområder