PRODUKTER OG TJENESTER

Produkter og tjenester / Arbeidsmiljø

Gasmet™ DX4040 Portabel FTIR analysator

Deteksjon og måling av skadelige stoffer i arbeidsmiljøer er en viktig oppgave og utvalget av måleutrustning er stort. For de helt enkle behovene benyttes det ofte gassdetektorer. Gassdetektorer er rimelige i innkjøp og drift, men har også begrensninger. Kryssfølsomhet for andre gasser kan medføre “falsk alarm”, mens utfordringer forbundet med nedre deteksjonsgrenser kan gi manglende utslag selv når en gass er tilstede.

Selv ved valg av enkle gassdetektorer er det derfor nødvendig å vite på forhånd eksakt hvilke gasser som kan være tilstede. For å kunne fastslå med sikkerhet hvilke gasser man risikerer å eksponeres for, må det benyttes en såkalt selektiv analysator. De tradisjonelle selektive målemetodene for lave gasskonsentrasjoner er gasskromatografi og massespektrometri. Slikt utstyr krever imidlertid høy ekspertise for å gi riktige måleresultater. I tillegg må gjerne prøven hentes ut og analyseres på laboratorium. Det tar dermed lang tid før måleverdiene blir kjent.

Et meget godt og langt rimeligere alternativ for selektiv analyse er måling med et FTIR-spektrometer. Måling med FTIR gir pålitelige måleresultater på kort tid.

Gasmet DX4040 er en FTIR gassanalysator som er i stand til å måle opptil 25 gasser samtidig med en måletid på 25 sekunder. Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) er et måleprinsipp som gjør det mulig å oppnå lave deteksjonsgrenser og samtidig måling av flere komponenter. Utvalget av gasser og gassforbindelser som analyseres kan endres av brukeren gjennom den brukervennlig programvareløsningen som følger med. Resultatet er et instrument med overlegen fleksibilitet og anvendelighet ved måling utenfor laboratoriet.

DX4040 er svært enkel i bruk. Gassprøven trekkes inn i instrumentet av den innebygde pumpen, gjennom et partikkelfilter og Tygon gasslanger. Analysatoren opererer kontinuerlig og gir som måleresultat en tidsvektet gjennomsnittsverdi over en brukerdefinert tidsperiode som kan variere fra ett sekund til fem minutter. Instrumentet har sub-ppm deteksjonsgrenser uten å benytte absorpsjonsfeller (sorbent traps). Dette gir også raskere responstider.

Den eneste kalibreringen som er nødvendig er daglig nullkalibrering med ren luft eller nitrogen. Det er ikke nødvendig med bæregass, spesielle testgasser eller annet forbruksmateriell.

Gasmet DX4040 kan leveres med bæreveske (ryggsekk) eller for bruk på bord. Brukeren kan fritt bevege seg i området man ønsker å utføre målinger i og lagre gasskonsentrasjonene på ulike steder.
Standardbiblioteket inneholder 25 gasser som alle kan detekteres samtidig. Dette kan utvides ved å benytte Calcmet Pro, en utvidet versjon av programvaren som gir brukeren tilgang til et referansebibliotek med over 250 gasser og gassforbindelser og som kan analyser opptil 50 gasser samtidig. Dette er spesielt nyttig i situasjoner hvor man ikke vet på forhånd nøyaktig hvilke gasser man kan forekomme.

Instrumentet kan brukes tilkoblet strømnettet eller med batteri. Driftstiden med batteri er 2.5 timer med Bluetooth slått på. Vekt rundt 14 kg med batteri.

Betjening via PDA

Som standard leveres DX4040 med en IP67-rated PDA og Calcmet Lite. Store knapper på berøringsskjermen og et ekstra fysisk tastatur gjør det lett å betjene instrumentet selv i felt. Kommunikasjonen mellom DX4040 og PDA skjer trådløst med Bluetooth. PDAen har dessuten innebygd GPS og digitalkamera som kan benyttes til å koble målingene opp mot geografiske kooridnater og til å ta bilder av stedene man gjør målinger. Alle måledata lagres i PDAen og kan sendes som epost-vedlegg enten via det innebygde 3G-modemet eller via trådløst nettverk, eller overføres til PC via en USB-kabel.

Fordeler

Bruksområder

Erfaringer fra forskning

Nedlastinger