PCME LEAK LOCATE 662 filterlekkasjedetektor

Inspirert av den gode mottagelsen av LEAK LOCATE 320 i store posefilteranlegg med flere kammere, er LEAK LOCATE 662 utviklet for å møte kravene fra anlegg som ønsker 4-20mA utganger fra hver sensor for tilkobling til anleggets styresystemer. Dette nye medlemmet av LEAK LOCATE familien er en ren 0-100% ytelsesovervåker og gir en relativ indikasjon på støvkonsentrasjonsen i kammeret hvor den aktuelle sensoren er montert.
LEAK LOCATE 662 er spesielt velegnet for posefilter i bl.a. sementproduksjon og forbrenningsnalegg, og generelt i ethvert anlegg hvor man ønsker bedre forståelse av hvor i posefilteranlegget det er lekkasjer. Brukere har oppnådd store kostnadsbesparelser både i form av redusert vedlikeholdtid og arbeidskostnader, pg i økt produksjonseffektivitet.

Det har også vist seg svært fordelaktig i anlegg som opererer nært utslippstillatelsene siden man blir bedre i stand til å styre utslippene til luft ved tidlig varsling av små lekkasjer, før de utvikler seg til større utslipphendelser. Kombinert med en avansert CEMS partikkelmåler fra PCME installert i utslippspunktet, bidrar LEAK LOCATE 662 til svært effektiv overvåkning av miljøutslipp og prosesskontroll.
PCME LEAK LOCATE 662 er et filterhusovervåkningssystem med digital nettverkskommunikasjon, laget for kontinuerlig fjerovervåkning av tilstanden til posefiltere og filterkassetter.

En ElektroDynamisk® sensor er installert ved utløpet av hvert filterkammer for å overvåke støvnivåene. Alle sensorene er koblet i nettverk med en ProController, hvor et stort grafisk brukergrensesnitt gir en tydelig oversikt over støvnivåene. ProControlleren kan videre kommunisere med PC eller PLS-nettverk.

Systemet støttes av programpakken PCME Dust Tools som inneholder avanserte funksjoner for å overvåke utslippstrender og identifisere sviktende eller ødelagte filterenheter.

Måleprinsipp

LEAK LOCATE 662 er basert på PCME sin unike og patenterte ElectroDynamic® Probe Electrification teknologi. Partikler i røykgassen induserer en ladning i sensorstangen. Sensoren filtrerer bort signaler utenfor et definert frekvensområde (avviser det DC triboelektriske signalet), og blir dermed mindre følsom for endringer i partikkelhastigheten og eventuell forurensning på sensorstangen. Les mer om PCME ElekctroDynamic® her.

Nøkkelegenskaper

Mer informasjon

Se også

Nedlastinger