AGC Instruments NovaPRO Prosess GC

NovaPRO PGC er en on-line gasskromatograf utviklet for bruk i applikasjoner i prosess og olje- og gassindustrien (raffineri, petrokjemi, kraftproduksjon, kjemikaliefremstilling, miljø) hvor det er behov for kontinuerlig måling av innholdet av utvalgte kjemiske komponenter. NovaPRO PGC kan benyttes på både gass- og væskestrømmer.

ATEX PGC er bygget for å imøtekomme kravene som stilles for installasjon i ATEX Zone 1 og 2. Standardutgaven leveres i et overtrykkontrollert stålskap, enten i veggkapsling, gulvstående eller i 19’’ rack. Den veggmonterte varianten tar mindre plass og er mer robust enn de andre løsningene. NovaPRO GC kan også leveres usertifisert for installasjoner uten Ex-krav.
NovaPRo Prosess Gasskromatograf er designet spesielt med tanke på kontinuerlig overvåkning og rapportering. Den er derfor utstyrt med det nyeste av teknologi. Det er et røft og solid instrument med et mengde bruksområder innen de ulike markedene hvor denne typen instrumenter brukes.
Hver NovaPRO PGC optimaliseres etter kundens behov og spesifikasjoner. Både ingeniørteamet hos AGC Instruments og Yaga har lang erfaring med å tilby og utvikle kundetilpassede løsninger.

Ved å ha full kontroll på forholdene inne i instrumentskapet er det mulig å utføre presise og konsistenste målinger i sanntid, også i Ex-områder. Uavhengig temperaturkontrollerte kolonner sørger for et temperatumessig stabilt miljø. NovaPRO PGC kan leveres med pakkede, mikropakkede og kapillære kolonner, valgt med omhu for å passe best mulig til hvert bruksområde. Dette gir NovaPRO PGC utmerket ytelse.

Detektorene kan velges fra det brede utvalget fra AGC Instruments, som er en velrenomert leverandør av denne typen instrumenter over hele verden. De fleste detektorene er basert på enten et termisk konduktivitet (TCD) eller flammeionisering (FID) måleprinsipp.

Kombinasjonen NovaPRO PGC og den nyeste utgave av programvaren TrendVision PLUS sørger for en god og funksjonell løsning både med hensyn til det måletekniske og brukervennligheten. TrendVision PLUS er enkel i bruk, kontrollerer alle aspektene av måleprosessen og dekker alle krav til analyse og rapportering. Resultatene av analysen kan avleses direkte på touch-skjermen foran på skapet, samt rapporteres i sin helhet til kontrollrom eller til overordet kontrollsystem.