YAGA har fokus rettet mot gassanalyse for miljø, prosess og kvalitet. Vi tilbyr riktige produkter og løsninger basert på erfaring og kunnskap. Din fordel som kunde er en leverandør med 100% fokus på avansert gassanalyse og personlig oppfølging. Vi utfører også service på leverte målesystemer.

Gasmet FTIR

Deteksjon og måling av skadelige stoffer i arbeidsmiljøer er en viktig oppgave og utvalget av måleutrustning er stort...

CS Instruments

Duggpunktmåler DP 500 med datalogger er det ideelle bærbare serviceinstrument for duggpunktsmåling for alle typer tørker ned til -80 °Cdp...

Kimessa MONOline

Veggmontert, vedlikeholds-vennlig og fabrikk-kalibrert gassdetektor med OLED display og programmerbare reléutganger. Kan kobles til alarmsentral.